Gość Specjalny – Jakub Tomalak

Jakub Tomalak

JAKUB TOMALAK

Producent muzyczny,
autor muzyki, wokalista.

Mąż Kingi.
Tata Zosi, Janka, Franka. 

Dyrygent, aranżer, kompozytor, wykładowca akademicki.

Absolwent Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy.

 Doświadczenie:

Absolwent Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego  w Bydgoszczy.
Założyciel i dyrygent chóru Musica Nova Calisiensis oraz w latach 2006-2016 dyrygent kilku chórów akademickich: Chóru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz Chóru Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Producent muzyczny (m.in. płyty „Nova Pieśń”,”12 oddechów”,” Akatyst ku czci św. Józefa Oblubieńca Bogarodzicy”, „Odnalazłeś  mnie”, projekt ”Psalmy Józefa”), autor wielu pieśni, opracowań chóralnych oraz form wokalno-instrumentalnych jak również piosenek chętnie wykonywanych przez chóry, zespoły i schole akademickie na terenie całego kraju.
W roli dyrygenta wielokrotnie prowadził koncerty symfoniczne z udziałem orkiestr zawodowych jak i amatorskich na terenie całego kraju. Wziął udział w kilkunastu sesjach nagraniowych w charakterze dyrygenta, wokalisty i instrumentalisty.
Współpracował z wybitnymi artystami polskiej estrady m.in. z Mieczysławem Szcześniakiem, Marcinem Pospieszalskim, Januszem Stokłosą.
Od roku 2003 jest pierwszym organistą w kościele pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu.
Od roku 2006 regularnie  prowadzi warsztaty chóralne na terenie całej Polski wraz z m.in.: Pawłem Bębenkiem, Piotrem Pałką i Hubertem Kowalskim.
Jest animatorem i organizatorem cyklicznych wydarzeń artystycznych (m.in.: Festiwal Abba Pater, Kaliskie Wieczory Uwielbienia, koncerty „Pieśni  o Polsce”).
Od roku 2008 jest współpracownikiem Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie oraz (od roku 2016) Fundacji Abba Pater w Kaliszu. Jest liderem i założycielem  zespołu  Abba Pater Music.
Dwukrotnie nagrodzony przez Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Twórczość:

12 oddechów

Uspokajające, pełne harmonii muzyczne chwile zamyślenia podpowiadają, jak odnaleźć samego siebie. Pierwsze słowa „czuję już lato” – spokojne,

są jak oddech długo kołysanego w zimowym śnie – zapowiadają coś nowego – nowe życie. „Ballada nova” – drugi oddech – to utwór pełen emocji i  młodzieńczego zapału, dotyka wspomnienia o tym, co jest dla nas w życiu ważne. Można odnaleźć tutaj źródło swojej młodości, energię, która pozwala na radykalne postanowienie: „kto raz miłości poznał moc, ten trwonić słów nie będzie”. Później przychodzą dni, miesiące, które te postanowienia weryfikują – pielgrzymka przez życie uczy jego kolorów, zapowiada jesień. Koniec lata nie musi być jednak smutny, bo niczego tak naprawdę nie kończy: „uczę się przemijania i tajemnicy odchodzenia,by pozostać”. Szczególnie podczas jesiennej szarugi uczę się kochać i ufać: „Nie tracę nadziei i trzymam w dłoniach różańcowe perły moich cierniowych dni”. Każdy człowiek jest inny, ale każdy musi oddychać – dlatego płyta ta dla każdego może stać się cenna.

Monika Maśnik

Psalmy Józefa

Premiera płyty odbędzie się w marcu 2017 roku. W nagraniu krążka biorą udział polscy wokaliści związani od dłuższego czasu z estradą m.in: Marzena Ugorna, Michał Szyc, Marcin Jajkiewicz. To radosna płyta o miłości. Opowiada o rozterkach, smutkach i szczęściu, jakie przeżywamy w rodzinie. Na płycie spotkamy Świętego Józefa. Jest on patronem Kościoła powszechnego, sierot, pracujących i poszukujących pracy, wielu krajów i miast, w tym Krakowa i Kalisza, jak również słynącego z cudów Sanktuarium w Kaliszu – Polskiego Nazaretu. Ten Święty zdaje się być nam najbardziej bliski jako Opiekun Świętej Rodziny patron małżonków i ojców. Młodzież często modli się do niego, prosząc o dobrego towarzysza/towarzyszkę na dalszą drogę życia

Nowa Pieśń

Płyta ,,Nowa Pieśń” jest zapisem inspiracji, jakich Duszpasterstwo Akademickie w Kaliszu dostarczyły muzyka dawna i pieśni tradycyjne w nowych opracowaniach. Ośrodek Liturgiczny patronuje tym poszukiwaniom i wspiera odkrywanie nowego brzmienia muzyki sakralnej w tym środowisku. Realizując ten projekt wykonawcy pragnęli, by niósł w sobie bogactwo i różnorodność brzmieniową. Zbiór pieśni zawartych w pierwszej części płyty wyraża zachwyt nad bogactwem muzyki dawnej. Obok kompozycji wokalno-instrumentalnych dawnych mistrzów, na płycie znalazły się trzy perły muzyki organowej – utwory zaczerpnięte z renesansowych tabulatur gdańskich. Druga część płyty to znane utwory współczesne i tradycyjne pieśni Kościoła w nowych aranżacjach. W projekcie nie zabrakło także autorskich kompozycji.

Akatyst ku czci św. Józefa

Jest to pierwsze polskie nagranie Akatystu ku czci św. Józefa Oblubieńca Bogarodzicy. Wykonawcą jest trzynastoosobowy zespół głosów męskich pod kierownictwem Jakuba Tomalaka. Kompozytorem tego utworu jest Piotr Kazański, profesor Moskiewskiej Akademii Duchownej, który tworząc to dzieło w XIX wieku, odpowiedział na potrzeby duchowe ludowej pobożności. W warstwie tekstowej wyraźnie zauważa się odniesienia do Ewangelii z redakcji św. Mateusza i św. Łukasza, oraz nawiązania do Protewangelii JakubaHistorii Józefa Cieśli i dzieła autorstwa Epifaniusza Życie Bogarodzicy. Forma muzyczna i kompozycja zakorzeniona jest w tradycji akatystu. Ze względu na okoliczności wykonania – śpiewacy nie są członkami zgromadzenia zakonnego lub jakiejkolwiek kanonicznej formy bractwa św. Józefa – oryginalną modlitwę kończącą akatyst ku czci św. Józefa, zawierającą dziękczynienie za błogosławieństwo Boże i pomoc św. Józefa w budowie klasztoru zastąpiono wezwaniem do św. Józefa – szafarza łask.