Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zapisów jest Stowarzyszenie Trójmiejskie Uwielbienie z siedzibą w Gdyni KRS 0000710985 (kontakt: kontakt@trojmiejskieuwielbienie.pl);

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b)  RODO), tj. w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną;

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie jedynie podmiot przetwarzający, świadczący usługi obsługi poczty elektronicznej oraz inne usługi informatyczne;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia zakończenia wydarzenia;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania umowy;

9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.