Klauzula informacyjna dot. przetwarzania wizerunku

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Stowarzyszenie Trójmiejskie Uwielbienie z siedzibą w Gdyni KRS 0000710985 kontakt:; kontakt@trojmiejskieuwielbienie.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji działalności Stowarzyszenia Trójmiejskie Uwielbienie z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), tj. na podstawie uzyskanej od Pana/Pani dobrowolnej, konkretnej i świadomej zgody na przetwarzanie danych osobowych;

3) Pani/Pana wizerunek na podstawie udzielonej zgody będzie mógł być umieszczony na profilu społecznościowym Facebook, na stronie internetowej trojmiejskieuwielbienie.pl, w materiałach promocyjnych Administratora (portfolio itp.) lub w prasie.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot, świadczący usługi obsługi poczty elektronicznej oraz inne usługi informatyczne, podmiot obsługujący portal społecznościowy Facebook – Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie lub inny podmiot świadczący ww. usługi oraz dziennikarze w rozumieniu ustawy Prawo prasowe zainteresowani relacjonowaniem przebiegu wydarzenia w prasie;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności Stowarzyszenia;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieudokumentowanie Pani/Pana wizerunku w ramach ww. wydarzenia;

10) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.