Klauzula dot. udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci: adresu e-mail, imienia i nazwiska – jest Stowarzyszenie Trójmiejskie Uwielbienie z siedzibą w Gdyni KRS 0000710985 (kontakt: kontakt@trojmiejskieuwielbienie.pl);

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na realizacji marketingu bezpośredniego, obejmującego także przesyłanie informacji handlowych;

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot świadczący usługi obsługi poczty elektronicznej oraz inne usługi informatyczne;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia zaprzestania marketingu bezpośredniego lub do dnia wniesienia sprzeciwu;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieotrzymywanie newslettera;

9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.