Uwielbienie 24H 2022

7-8/05/2022

Czas nieustannego 24 godzinnego muzycznego wielbienia.
Dlaczego tak ❓Bo muzyka porusza serca ?, otwiera na Słowo?, jest niezwykłym darem, który pomaga nam zbliżać się do Bożej miłości.❣️ Wspieranie na Pomorzu aktywności muzyków w Kościele, zachęcanie do wielbienia, we wspólnocie i w codzienności – to nasze powołanie i nasza służba, dlatego już po raz piąty chcemy zaprosić Was na Uwielbienie 24H.

W tym roku ponownie zapraszamy do parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w dniach 7-8/05/2022 r. Całość będzie także transmitowana ONLINE.

Szczegółowy harmonogram oraz informacje o zespołach, które poprowadzą nas w wielbieniu, już wkrótce!

‚POKÓJ WAM’
To hasło tegorocznej edycji, ponieważ właśnie o pokój chcemy szczególnie prosić,
o pokój w naszych sercach,
o pokój w naszym otoczeniu,
o pokój dla całego świata.

Więcej na https://www.facebook.com/events/659200428710396/

udostępniajcie ??‍??
zapraszajcie ✋?
niech wieść się niesie ??‍♂️

Hasło przewodnie tegorocznej edycji U24 „Pokój wam”, nawiązuje do słów, które Chrystus wypowiedział ukazując się uczniom po swoim zmartwychwstaniu. Te słowa napełniły zasmucone i zalęknione z obawy przed prześladowaniami serca pokojem i radością (por. J 20, 19-23). Dziś, kiedy wielu ludzi żyje w lęku o życie swoje i bliskich, w stresie spowodowanym nieprzewidywalną przyszłością, kiedy pokój na świecie jest zagrożony, Jezus przychodzi i wypowiada te same słowa: „Pokój wam, ja żyję”… i to ja jestem źródłem Twojego pokoju, Panem Twojej przyszłości … zaufaj mi i powierz mi swoje życie. Uwielbiajmy Jezusa, który jest źródłem pokoju!

Jednocześnie wraz ze słowami pozdrowienia Jezus tchnął w uczniów Ducha, aby byli zdolni kontynuować Jego misję. Idźcie na cały świat i głoście Dobrą Nowinę o zbawieniu, bądźcie dla innych świadkami pokoju. Pamiętajcie o szóstym błogosławieństwie, o którym usłyszeliście w Kazaniu na górze: „Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi” (por. Mt 5,9). Dziś, każdy z nas jest wezwany, aby coraz bardziej stawać się orędownikiem pokoju. Uwielbiajmy Jezusa, który przemienia nas w swoich świadków, świadków pokoju!

Budowanie pokoju między ludźmi nie jest proste. Dobrze wiedział o tym św. Paweł. Dlatego w liście do Efezjan pisze o konieczności aktywnej troski o pokój: „Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój” (por. Ef 4,3-5). Dziś również egoizm, plotki, oskarżenia, konflikty i podziały burzą jedność w naszych rodzinach, środowiskach i wspólnotach. Dlatego chcemy skupić się wokół tego, który jest zwornikiem jedności. Uwielbiajmy Jezusa, który jest głową Mistycznego Ciała – Kościoła!

Na końcu hasło wydarzenia odsyła nas do osoby bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ten mąż stanu żył w czasach, kiedy Polska nie była państwem suwerennym, a pozostawała pod polityczną dominacją ZSRR. Wyjątkowym rysem jego działalności duszpasterskiej było zaangażowanie się w obronę praw człowieka, które były wówczas często łamane. Sam doświadczył licznych prześladowań ze strony komunistycznych władz PRL. Wobec tych wszystkich doświadczeń pozostawił nam znamienne zdanie: „Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”. Dziś, kiedy obserwujemy śmierć i cierpienie niewinnych ludzi, chcemy prosić o przemianę serc. Uwielbiajmy Jezusa, który kruszy twarde, kamienne serca!  

Organizatorami tegorocznej edycji są Trójmiejskie Uwielbienie oraz Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji, dla której charyzmatyczna modlitwa uwielbienia stanowi szczególnie ważną formę modlitwy wspólnotowej.